top of page

Smarta arbetssätt för hållbar fastighetsutveckling

Välkommen till Proposphere!

Vi är konsulter specialiserade inom fastighetsutveckling. Med träffsäkra processer och digitala arbetssätt hjälper vi bygg- och fastighetsrelaterade verksamheter att arbeta smart och hållbart.  Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners arbetar vi för att lösa några av samhällsbyggnadssektorns stora utmaningar.

Effektivitet

Minska antalet kvalitetsbrister - mer värde per investerad krona. Effektiv och träffsäker planering.

Om oss

Vi gör ny teknik till din vardag

Det finns mängder av innovativa metoder och produkter på marknaden som svarar mot branschens stora utmaningar. Vår mission är att fler ska kunna använda dem i vardagen för att skapa bättre affärer. Med digitaliseringens hjälp kan vi utvärdera det som varit, visualisera nuvarande status och bedöma framtiden. Det tillåter oss att identifiera givna lägen, men ger oss inte fullständiga lösningar.

Lösningar på komplexa problem kräver ledarskap, samarbete, kreativitet och ödmjukhet av oss människor. Vi värnar om den insikten samtidigt som vi eftersträvar arbetssätt som är enkla, genomförbara och effektiva. För att åstadkomma de mest hållbara lösningarna etablerar vi  partnerskap med våra kunder, där digital teknik låter oss arbeta smartare för att maximera affärens potential. 

Utforska våra nyheter, tankar och idéer: 

  • LinkedIn
Tjänster

Våra tjänster

Varje gång en fastighet ska utvecklas - genom nybyggnation, ombyggnation, renovering eller teknisk uppgradering - så är det en affär för många inblandade. Vi hjälper verksamheter tidigt i den processen; när behov ska definieras, mål sättas och lösningar mejslas fram. Vi tar fram hållbara och digitala arbetssätt för att optimera den enskilda projektaffären eller hela verksamhetens arbetsprocess. Våra tjänster riktar sig främst mot byggherrar och branschorganisationer.

Vi arbetar i ett stort professionellt nätverk som kompletterar oss. Det som förenar oss är ett helhjärtat engagemang och en djup förståelse för bygg- och fastighetsbranschens unika förutsättningar. Tillsammans kombinerar vi traditionellt kunnande med moderna förmågor. Utforska vad vi kan hjälpa till med:

bild 1 blue 3.jpg

Fastighetsutveckling

Projekteringsledning, kravhantering och processledning i tidiga skeden

Verksamhetsutveckling

Rådgivning, strategier och implementering för ökad konkurrenskraft

Branschutveckling

Inspiration, utbildning och bidrag för att påverka hela sektorn i positiv riktning

Tjänster 2
Innovationsstudio

Innovationsstudio

Vår innovationsstudio är vår kreativa miljö. Här bedriver vi metod- och produktutveckling utifrån tre huvudsakliga principer:

Nå ut till små och medelstora företag

Göra hållbara val enklare för kunden

Utnyttja befintliga fastigheter effektivt

bottom of page