top of page

Branschutveckling

Vi är engagerade i bygg- och fastighetsbranschens utveckling och hjälper gärna till att sprida kunskap och inspiration. Vi erbjuder:

Utbildning 

Digital kompetensutveckling och praktisk verktygslåda för team och ledare.

Föreläsning / moderering

Vi delar gärna med oss av våra insikter och erfarenheter, och bidrar i branschrelaterade evenemang.

Aktivt utvecklingsarbete

Projektledning och aktivt deltagande i arbets- och styrgrupper för branschövergripande utvecklingsprojekt.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Användningsområden

Digitalisering är ett brett begrepp. Här är några exempel på användningsområden där vi applicerar effektiva digitala verktyg och arbetssätt:

Återbruk

Behovsanalys

Agil planering

Klimatbudget

Generativ design och iteration

Kostnadsoptimering

Arbetsmiljö

Virtuella upplevelser

Datahantering, digital tvilling

bottom of page