top of page

Vår story

Proposphere startades för att bli en positiv förändringskraft i samhällsbyggandet. Vi är övertygade om att bättre affärer är en enastående drivkraft för förändring och att digitalisering därför är en förutsättning för bygg- och fastighetsbranschens hållbara omställning.

Det var när vi såg ett växande avstånd mellan teori, verksamheter i framkant och etablerade arbetssätt som vi bestämde oss för att försöka göra något åt det; vi gjorde det helt enkelt till vårt jobb att erbjuda fler människor kunskap om digitaliseringens möjligheter, och tillgång till verktyg för att omsätta den kunskapen till hållbara värden i sina verksamheter.

Vi erkänner att vi älskar ny teknik, men tekniken är i slutändan ett redskap. För oss handlar därför digitalisering alltid mest om hur. När vi funderar på framtiden är det mycket som är oklart, samtidigt som vi tror att en hel del kan förutspås genom att iaktta yngre generationers förmågor och förväntningar. Vi vill bidra till att framtidssäkra verksamheter och produkter för dem. Tillsammans kan vi i bygg- och fastighetsbranschen hitta nya, bättre sätt att göra affärer på och lägga grunden för nästa generations "digital natives" genom att ändra hur vi jobbar. Vi är här för att hjälpa till med det.

bid 3 nr 2.jpg
bottom of page