top of page

Verksamhetsutveckling

För oss är digital transformation en förändring av förhållningssätt som gör att verksamheter kan tillgodogöra sig ny teknik och nya affärsmodeller för att bli mer lönsamma och hållbara. Med digitalisering kan vi effektivisera arbetsflöden och förbättra både medarbetar- och kundupplevelser. Det är ett långsiktigt strategiskt arbete som handlar mer om människorna än tekniken. Varje verksamhet är unik och har olika start och mål på sin digitaliseringsresa - vi möter er där ni är och följer gärna med hela vägen. Vi hjälper er med:

Digital strategi

Behovsanpassad rådgivning, analys och beslutsunderlag för teknik, processer och resurser. Implementering och förändringsledning. 

Anpassade affärsmodeller

Stöd i att skapa affärsnytta grundad på data och fakta, utveckla nya tjänster eller prismodeller och arbeta mer kunddrivet.

Process för klimatrapportering

Stöd i att implementera effektiva, automatiserade flöden av klimatdata genom hela kedjan, från bygget till styrelserummet.

Användningsområden

Digitalisering är ett brett begrepp. Här är några exempel på användningsområden där vi applicerar effektiva digitala verktyg och arbetssätt:

Återbruk

Behovsanalys

Agil planering

Klimatbudget

Generativ design och iteration

Kostnadsoptimering

Arbetsmiljö

Virtuella upplevelser

Datahantering, digital tvilling

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

bottom of page